Υλικό υπολογιστών

* Γνώση Υπολογιστών >> Υλικό υπολογιστών >> Ηλεκτρονική αναγνώστες βιβλίων

Πώς να συνδέσετε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών SD Digital μνήμης SDHC

αναγνώστες καρτών μνήμης Digital SD /SDHC είναι συσκευές PCMCIA σχεδιαστεί για να κάνει τις κάρτες μνήμης MicroSD κατανοητή και προσιτή σε υπολογιστές . Τα αρχεία όλων των τύπων μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης . Τα αρχεία μπορούν επίσης να προβληθούν, να επεξεργαστούν, να προστεθούν , αφαιρεθούν και να μεταφερθούν προς και από την κάρτα μνήμης . Αλλά πριν από οποιαδήποτε από αυτές τις δράσεις μπορούν να διατεθούν , το ψηφιακό SD /SDHC συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης πρέπει να συνδεθεί με την κάρτα μνήμης MicroSD και σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή . Τα πράγματα που θα χρειαστείτε
υπολογιστών ( PCMCIA συμβατή )
κάρτα μνήμης MicroSD
Digital SD /SDHC αναγνώστη καρτών μνήμης
Η Εμφάνιση Περισσότερες οδηγίες
Η

1 Αφαιρέστε το κάρτα μνήμης MicroSD από την ηλεκτρονική συσκευή , η οποία μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο , ψηφιακή φωτογραφική μηχανή , βιντεοκάμερα ή το MP3 player . 2

Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD μέσα στην υποδοχή στο κάτω μέρος της ψηφιακής μνήμης SD /SDHC αναγνώστη καρτών .
εικόνων 3

Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης στη θύρα PCMCIA του υπολογιστή .
Η 4

Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα για την κάρτα MicroSD και του αναγνώστη καρτών μνήμης για να ανιχνευθεί από τον υπολογιστή. Ένα παράθυρο AutoPlay δράση θα πρέπει να ανοίξει στην οθόνη του υπολογιστή σας .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα