ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> PC Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πώς να αφαιρέσει την προστασία εγγραφής σε μια καταναγκαστική μορφή Jump Drive

Ξεκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Registry Editor για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας εγγραφής δίσκου USB , όταν γίνονται αλλαγές αποκλείονται σε μια αναγκαστική κίνηση άλματος μορφή. Εκτελώντας μια μορφή βίας δεν γράψει την προστασία drives άλμα? Ωστόσο, οι ρυθμίσεις μητρώου των Windows μπορεί να αποτρέψει την πρόσβαση εγγραφής στο δίσκο . Τροποποιήστε το " StorageDevicePolicies " κλειδί μητρώου για να καταργήσετε την προστασία εγγραφής από τη μονάδα . Οδηγίες
Η

1 Κάντε κλικ στο κουμπί " Έναρξη " και " Αναζήτηση ". Πληκτρολογήστε " regedit" στο πλαίσιο αναζήτησης , κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "regedit" που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο "Run as Administrator."

2

Πλοηγηθείτε στο " HKEY_LOCAL_MACHINE \\ SYSTEM \\ CurrentControlSet \\ Control \\ " κατάλογο στο παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου .
εικόνων 3

Βρείτε το « StorageDevicePolicies " στοιχείο ελέγχου κατάλογο . Αν οι « StorageDevicePolicies " δεν περιλαμβάνεται στη λίστα , κάντε δεξί κλικ στο "Control " κατάλογο , κάντε κλικ στο " Νέο" και " Βασικά , " τύπος " StorageDevicePolicies " και πατήστε " Enter".
Η

4 Κάντε κλικ στο " " κλειδί και κάντε διπλό κλικ στο " StorageDevicePolicies WriteProtect " στοιχείο στο δεξιό τμήμα του παραθύρου . Αν το " WriteProtect " στοιχείο δεν υπάρχει , κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό χώρο στο δεξιό τμήμα του παραθύρου , κάντε κλικ στο " Νέο" και " DWord , " στη συνέχεια, πληκτρολογήστε " WriteProtect " στο " Όνομα τιμής " field.Enter " 0 " σε τα " δεδομένα τιμής " και κάντε κλικ στο "OK .
5

Επαναλάβετε το βήμα 4 για κάθε " StorageDevicePolicies "κλειδί στον κατάλογο ελέγχου .
Η

6 Κάντε κλικ στο " Χ " στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του Επεξεργαστή Μητρώου για να κλείσετε το παράθυρο .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα