Υλικό υπολογιστών

* Γνώση Υπολογιστών >> Υλικό υπολογιστών >> Ηλεκτρονική αναγνώστες βιβλίων

Πώς να ενεργοποιήσετε το Literati eReader

Η Literati eReader από Sharper Image είναι ένα ηλεκτρονικό αναγνώστη βιβλίων που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε εκατοντάδες βιβλία στη συσκευή , έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει τη βιβλιοθήκη σας μαζί σας όλη την ώρα . Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή , θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να μάθουν πώς να το ενεργοποιήσετε . Η Literati έρχεται με 125 e -books μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάγνωση αμέσως . Οδηγίες
Η

1 Συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου προσαρμογέα AC στην υποδοχή τροφοδοσίας στο κάτω μέρος του Literati και συνδέστε το άλλο άκρο του μετασχηματιστή σε μια πρίζα . 2

Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή AC από την Literati μετά από τουλάχιστον έξι ώρες φόρτισης .
εικόνων 3

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην πάνω δεξιά γωνία του Literati για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή .
Η

4 Πιέστε το πλήκτρο " menu" στο πληκτρολόγιο για να ανοίξετε το κύριο μενού .
5

Πατήστε το κάτω βέλος στο πληκτρολόγιο για να μαρκάρετε το " Library /Book " και πατήστε το μαύρο κουμπί στο κέντρο από τα κουμπιά βέλους για να δείτε τα βιβλία προεγκατεστημένα στον Literati σας .
Η

6 πατήστε τα κουμπιά επάνω ή κάτω βέλους για να επισημάνετε ένα βιβλίο που θέλετε να ανοίξετε και πατήστε το κεντρικό κουμπί για να ανοίξετε το βιβλίο στην οθόνη .
Η

7 Πατήστε το αριστερό ή το δεξιό βέλος είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τις σελίδες .
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα