υπολογιστή

* Γνώση Υπολογιστών >> υπολογιστή >> Λογισμικό

Τρόπος χρήσης του πρόσθετου διαχείρισης αναφορών του Excel

Από την εισαγωγή και την επεξεργασία των δεδομένων μέχρι την απόκτηση συνολικών αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των σεναρίων "τι γίνεται αν", το Microsoft Excel σάς επιτρέπει να χτυπάτε μεγάλα ποσά αριθμών και να εξάγετε τα δεδομένα σε γραφήματα και ακόμη και ως ιστότοπο έτσι ώστε τα οικονομικά δεδομένα να μοιράζονται άλλοι μέσω του Διαδικτύου. Μπορείτε επίσης να εξάγετε τα δεδομένα σας ως αναφορά, χρησιμοποιώντας το πρόσθετο του Excel Report Manager. Το πρόσθετο εργαλείο σάς επιτρέπει να παρουσιάζετε τα δεδομένα σε εκτύπωση σε έντυπη μορφή που μπορείτε να στείλετε ή να παρουσιάσετε σε άλλους κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, μιας συνάντησης ή άλλου συμβάντος.

Δημιουργία αναφοράς

Βήμα 1 - Ανοίξτε το Microsoft Excel. Κάντε κλικ στο "Αρχείο", "Άνοιγμα". Μεταβείτε στο υπολογιστικό φύλλο του Excel, από το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου για να ανοίξετε το υπολογιστικό φύλλο.

Βήμα 2 - Κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή", "Διαχείριση αναφορών."

Βήμα 3 - Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη". Καταχωρίστε ένα όνομα για την αναφορά σας στο πλαίσιο "Όνομα αναφοράς". Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αναφορά σας από τη λίστα των φύλλων εργασίας στο πλαίσιο "Φύλλο".

Βήμα 4

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή "Προβολή" για να χρησιμοποιήσετε μια προβολή για το πρώτο τμήμα της αναφοράς σας. Επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εμφανίσετε στην αναφορά σας από τη λίστα προβολών στο πλαίσιο "Προβολή". Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα σενάριο για την πρώτη ενότητα της αναφοράς σας, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή "Σενάριο". Επιλέξτε το σενάριο που θέλετε από τη λίστα στο πλαίσιο "Σενάριο"

Βήμα 5 - Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή της προβολής ή του σεναρίου που επιλέξατε.

Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για τις επόμενες ενότητες της αναφοράς σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των τμημάτων στην αναφορά σας, κάντε κλικ στην ενότητα που θέλετε να μετακινήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Μετακίνηση προς τα πάνω" ή "Μετακίνηση προς τα κάτω". Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή "Χρήση αριθμών συνεχόμενης σελίδας" για να ορίσετε διαδοχικά τις σελίδες της αναφοράς σας. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να αποδεχθείτε την αναφορά και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη αναφοράς διαχείρισης Excel".

Εκτύπωση της έκθεσης

Βήμα 1 - Κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή", "Διαχείριση αναφορών".

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς που δημιουργήσατε στο βήμα 3 της ενότητας "Δημιουργία αναφοράς" αυτού του άρθρου.

Βήμα 3 - Κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτύπωση". "

Καταχωρίστε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε το πλαίσιο" Αντίγραφα ". Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Συμβουλή

Το πρόσθετο του Excel Report Manager δεν περιλαμβάνεται στο Microsoft Excel 2002 (και δεν λειτουργεί με παλαιότερες εκδόσεις του Excel). Εάν διαθέτετε το Excel 2002 και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Report Manager, πρέπει να κάνετε λήψη του εργαλείου πρόσθετου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Εργαλείο πρόσθετων εργαλείων διαχείρισης αναφορών του Excel" στην ενότητα Πόροι αυτού του άρθρου. Μόλις κατεβάσετε το εργαλείο, εξαγάγετε το αρχείο χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο εξαγωγής αρχείων Zip. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα "Rptmgr.exe" για να εξαγάγετε το αρχείο "Reports.xla". Τοποθετήστε το αρχείο "Reports.xla" στον φάκελο "Βιβλιοθήκη" του Microsoft Office στον υπολογιστή σας (που βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή - "C: \\ Program Files \\ Microsoft Office \\ Office11 \\ Library"). δημιουργήστε και εκτυπώστε τις αναφορές σας.

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα