υπολογιστή

* Γνώση Υπολογιστών >> υπολογιστή >> Εκτυπωτής

Τρόπος εκκαθάρισης μαρκαρίσματος χαρτιού σε εκτυπωτή Inkjet Epson

Η εκκαθάριση εμπλοκής χαρτιού σε εκτυπωτή inkjet Epson δεν είναι δύσκολη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί και να επαναφέρετε τον εκτυπωτή σας ομαλά ξανά.

Διαγράψτε τυχόν χαλαρό χαρτί από το δίσκο χαρτιού. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε την εμπλοκή. Θα το βρείτε είτε μπροστά, κοντά στο δίσκο χαρτιού ή στο πίσω μέρος.

Για να καθαρίσετε μια εμπλοκή χαρτιού κοντά στο δίσκο χαρτιού, πιάστε το χαρτί και τραβήξτε το σταθερά αλλά απαλά από τον εκτυπωτή. Αν βρείτε μια στοίβα από χαρτιά που έχουν μπλοκαριστεί, αρπάξτε από τη μέση της στοίβας και τραβήξτε.

Για οπίσθια εμπλοκή, αφαιρέστε το πίσω μέρος του εκτυπωτή. Όταν βρείτε ελεύθερη άκρη στο χαρτί, πιάστε το σταθερά και τραβήξτε το έξω.

Αντικαταστήστε το πίσω κάλυμμα. Πατήστε το κουμπί "Συνέχιση" ή απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Οι ρυθμίσεις σας θα πρέπει να επαναφέρονται.

Δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα άλλο έγγραφο.

Συμβουλές

Βεβαιωθείτε ότι οι κασέτες μελανιού μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα πριν διορθώσετε την εμπλοκή. Να είστε σταθεροί, αλλά όχι τόσο σκληροί ώστε να κόψετε το χαρτί

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα