υπολογιστή

* Γνώση Υπολογιστών >> υπολογιστή >> Δίκτυο

Πώς να επαναφέρετε το BIOS σε ένα Acer

Η Acer κατασκευάζει πολλά διαφορετικά μοντέλα φορητών υπολογιστών και επιτραπέζιων υπολογιστών. Το πρόγραμμα που είναι ενσωματωμένο στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή Acer, που ονομάζεται Βασικό Σύστημα Εισόδου /Εξόδου (BIOS), σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το υλικό, όπως είναι οι σκληροί δίσκοι και οι οπτικές μονάδες. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε ορισμένες ρυθμίσεις συστήματος, όπως την ακολουθία εκκίνησης του υπολογιστή. Περιστασιακά, η αλλαγή των ρυθμίσεων του BIOS μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σύστημα, καθιστώντας το σύστημα ασταθές ή ακόμα και μη λειτουργικό. Όταν συμβεί αυτό, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις BIOS του Acer στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βήμα 1

Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας Acer και περιμένετε μέχρι να δείτε το Λογότυπο Acer στην οθόνη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα.

Βήμα 2

Πατήστε το απαιτούμενο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να μπείτε στο BIOS του συστήματος όταν σας ζητηθεί. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Παρακολουθήστε την οθόνη για να επιβεβαιώσετε ότι πατάτε το σωστό πλήκτρο. Τα συνήθη πλήκτρα που μπορείτε να πιέσετε περιλαμβάνουν το πλήκτρο "Del" και το πλήκτρο "F2".

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επαναφέρετε το BIOS στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας για να επιλέξετε την επιλογή "Φόρτωση προεπιλεγμένης ρύθμισης". Η ακριβής διατύπωση μπορεί να διαφέρει. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αποθήκευση της αλλαγής και την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα