ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> PC Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ NTFS & Fat32

; NTFS και FAT32 είναι τύποι συστημάτων αρχείων που χρησιμοποιείται για τα λειτουργικά συστήματα των Windows . Τα συστήματα αρχείων διαχειρίζονται και να οργανώνουν τις χιλιάδες αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας . Ιστορία
Η

FAT ( Πίνακας εκχώρησης αρχείων ) 32 εισήχθη το 1996 με Service Release 2 των Windows 95 , ενώ η πρώτη έκδοση του NTFS (New Technology File System) εισήχθη το 1993 . NTFS χρησιμοποιείται με τα Windows XP και νεότερες εκδόσεις των Windows .
Εικόνων Σύγκριση
Η

FAT32 χρησιμοποιείται κυρίως για την απλή διαχείριση αρχείων . NTFS χρησιμοποιείται για την προηγμένη διαχείριση αρχείων , και έχει ταχύτητα , χωρητικότητα σκληρού δίσκου , και τα πλεονεκτήματα ασφάλειας σε FAT32 . NTFS έχει επίσης το πλεονέκτημα σε χαρακτηριστικά όπως η αυτόματη συμπίεση αρχείων , που επιτρέπει τα αρχεία που είναι γραμμένα στο σκληρό δίσκο για να συμπιέζονται αυτόματα .
Εικόνων
Η Λειτουργία
FAT32 χρησιμοποιείται συνήθως σε flash drives.

NTFS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα Windows NT , 2000 , XP , Server 2003 , Vista και Windows 7 . FAT32 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το DOS ( έκδοση 7 και άνω ) , Windows 95 , Windows 98 , ME , 2000 , XP , Server 2003 , Vista και Windows 7 .
Εικόνων Fun Fact

FAT32 χρησιμοποιείται ευρέως σε φορητές συσκευές, όπως flash drives και MP3 players , λόγω ευρεία συμβατότητα της .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα