ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> PC Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πώς να καθορίσει dll που Awgina

Awgina.dll είναι ένα αρχείο βοηθός που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των Windows . Εάν παρατηρήσετε ότι ο υπολογιστής σας δεν εμφανίζει τη συνήθη " Welcome to Windows " το μήνυμα ή αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά Awgina.dll , ο λόγος μπορεί να έχει να κάνει με μια διένεξη λογισμικού . Το πρόγραμμα Symantec pcAnywhere μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με αυτό το dll . Έχετε δύο μέθοδοι που μπορούν να καθορίσουν τη σύγκρουση μεταξύ Awgina.dll και Symantec pc οπουδήποτε . Οδηγίες
Κατάργηση Symantec pcAnywhere
Η

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Start " και επιλέξτε " Πίνακας Ελέγχου". Κάντε κλικ στο " Add /Remove Programs ". 2

Κάντε κλικ στο " Symantec pcAnywhere " στη λίστα .
εικόνων 3

Κάντε κλικ στο " Uninstall" και περιμένετε για τον υπολογιστή σας να καταργήσετε το πρόγραμμα . Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή .
Εικόνων εργασίας Γύρω Symantec pcAnywhere
Η

4 Κάντε κλικ στο κουμπί "Start " και επιλέξτε "Restart ". Πατήστε το πλήκτρο " F8 " έως ότου μπορείτε να δείτε ένα μενού εκκίνησης των Windows .
5

Επιλέξτε " Safe Mode" με τα βελάκια και πατήστε το πλήκτρο " Enter". υπολογιστής σας μπορεί τώρα θα εισέλθουν Safe Mode για επεξεργασία .

6

Κάντε κλικ στο κουμπί "Start" και επιλέξτε " Run". Πληκτρολογήστε " regedit" και κάντε κλικ στο " OK . " The Registry Editor θα εμφανιστούν τώρα .
Η 7

Κάντε κλικ στο κουμπί " Επεξεργασία" στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε "Αναζήτηση ". Πληκτρολογήστε " HKEY_LOCAL_MACHINE \\ Software \\ Microsoft \\ Windows NT \\ CurrentVersion \\ WinLogon . " Πατήστε "Enter " για να βρείτε το κλειδί .

8

κάντε δεξί κλικ στο " GinaDLL " όταν φορτώνει στη δεξιά πλευρά του μενού . Επιλέξτε "Διαγραφή" και κάντε κλικ στο κουμπί " Ναι " για να επιβεβαιώσετε . Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα