ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> PC Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πώς να ενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος Με Disk Boot

Επαναφορά Συστήματος για τα Windows είναι ένας τρόπος για την επισκευή ή την αποκατάσταση κατεστραμμένων αρχείων του υπολογιστή σας . Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επαναφορά συστήματος με μια δισκέτα εκκίνησης αν ο υπολογιστής σας δεν θα ξεκινήσει ή έχει πάρα πολλά προβλήματα να διορθώσετε χειροκίνητα . Όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε την επαναφορά συστήματος , είστε πραγματικά " τροχαίο " πίσω τον υπολογιστή σε ένα χρόνο πριν είχε προβλήματα . Θα χάσετε όλα τα αρχεία που δημιουργήθηκαν μετά το σημείο επαναφοράς , αλλά το PC θα διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων σας . Οδηγίες
Η

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το δίσκο εκκίνησης των Windows στο εσωτερικό του δίσκου . Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να αφήσει την εκκίνηση του υπολογιστή από το δίσκο . 2

Πατήστε ένα τυχαίο κλειδί , όταν σας ζητηθεί να το πράξουν . Ο υπολογιστής θα φορτώσει το μενού Εγκατάσταση των Windows .
Εικόνων 3

Κάντε κλικ στο " Αγγλικά" για επιλογή της γλώσσας και να κάνουν άλλες επιλογές , όταν σας ζητηθεί . Κάντε κλικ στο κουμπί " Next".
Η 4

Επιλέξτε τον σύνδεσμο που λέει "System Restore ".
5

Κάντε κλικ σε ένα σημείο αποκατάστασης από το μενού . Θα υπάρξουν διάφορες ημερομηνίες από τις οποίες να επιλέξει . Κάντε κλικ στο κουμπί " Next".
Η

6 Κάντε κλικ στο " Επιβεβαίωση σημείου επαναφοράς" και κάντε κλικ στο " Next". Περιμένετε για τον υπολογιστή για να αποκαταστήσει την καθορισμένη ημερομηνία . Θα διαμορφώσετε αυτόματα και να επανεκκινήσετε . Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα