ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> PC Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πώς να ενεργοποιήσετε το HP Recovery Partition

Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα προσφέρουν ειδικά βοηθητικά προγράμματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μηχανήματός σας , σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του συστήματος . Υπολογιστές Hewlett- Packard για τα τυπικά εργαλεία του λειτουργικού συστήματος ένα καλύτερο : HP υπολογιστές έρχονται εγκατασταθεί με ένα διαμέρισμα ανάκτησης που χρησιμοποιεί έναν χώρο του μηχανήματος για τις διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης . Για να ενεργοποιήσετε το διαμέρισμα ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε ένα μηχάνημα , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP αντιγράφων ασφαλείας και την εφαρμογή Recovery Manager . Οδηγίες
Η

1 Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη . 2

Κάντε κλικ στο " Όλα τα προγράμματα ".
Εικόνων 3

Κάντε κλικ στο " Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας HP & Recovery ».
Η

4 Κάντε κλικ στο" HP Backup and Recovery Διευθυντής . "
5

Επιλέξτε ποια επιλογή διαμερίσματος ανάκτησης που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε . Οι επιλογές περιλαμβάνουν τη χρήση του διαμέρισμα για να δημιουργήσετε ένα δίσκο ανάκτησης , αποκατάσταση συγκεκριμένα αρχεία συστήματος ή την εκτέλεση μιας πλήρους επαναφοράς συστήματος
Η
εικόνων .

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα