ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> PC Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πώς να καθορίσει MFT

Ο πίνακας κύριων αρχείων , ή MFT , είναι η τοποθεσία όπου οι πληροφορίες αρχείο είναι αποθηκευμένο σε ένα NTFS (New Technology File System), ο όγκος για τα Windows PCs . Το MFT καταγράφει όλες τις δημιουργίες των αρχείων και των καταλόγων και τα αποθηκεύει είτε ως μόνιμοι κάτοικοι ή ιδιότητες μη μόνιμους κατοίκους . Μοιάζει με μια σχεσιακή βάση δεδομένων πίνακα στη λειτουργία του . Τόμους NTFS χρησιμοποιούν το πίνακας κύριων αρχείων ως κεντρικό εργαλείο διαχείρισης . Μπορείτε να επισκευάσει ένα ελαττωματικό MFT εύκολα χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά προγράμματα που είναι εγγενείς στο λειτουργικό σύστημα των Windows . Οδηγίες
Η

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Start " και " Computer". 2

Κάντε δεξί κλικ στη μονάδα δίσκου που αντιστοιχεί στο σκληρό σας δίσκο και επιλέξτε " Ιδιότητες".

Η

3 Ανοίξτε την καρτέλα "Εργαλεία" και κάντε κλικ στο " Check Now " υπό τον έλεγχο σφαλμάτων. Επιλέξτε τις δύο επιλογές στο παράθυρο ελέγχου δίσκου .
Η

4 Κάντε κλικ στο κουμπί " Start" και κάντε κλικ στο " Χρονοδιάγραμμα ελέγχου δίσκου . " Επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να επιτρέψει τον έλεγχο του δίσκου για να τρέξει .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα