ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> Υποστήριξη PC

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση Διαχείριση εκκίνησης των Windows

Ο Διαχειριστής εκκίνησης των Windows είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα στα λειτουργικά συστήματα των Windows που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξετε το λειτουργικό σύστημα κατά την εκκίνηση . Ο Διαχειριστής εκκίνησης των Windows χρησιμοποιείται κυρίως για υπολογιστές με εγκατεστημένα πολλά λειτουργικά συστήματα . Windows XP, Windows Vista και Windows 7 επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο το Windows Boot Manager . Οδηγίες
Η

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας . 2

Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιο αμέσως μετά θα εμφανιστεί η οθόνη του BIOS και πριν εμφανιστεί η οθόνη με το λογότυπο των Windows . Πατήστε το πλήκτρο " F8" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές εκκίνησης .
Εικόνων 3

Επιλέξτε ένα λειτουργικό σύστημα για την εκκίνηση και πατήστε το πλήκτρο " Enter".
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα