ερώτηση

* Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >> Υποστήριξη PC

Τρόπος απενεργοποίησης Εικόνα & Fax Viewer

του Windows προβολής εικόνων και φαξ είναι μια εφαρμογή που περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα Windows XP . Το λογισμικό έχει ρυθμιστεί ως προεπιλογή για τις εικόνες και τα σαρωμένα έγγραφα στο σύστημά σας . Μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε τα παράθυρα προβολής εικόνων και φαξ , όταν δεν χρειάζεστε πλέον την αίτηση ή αν έχετε ένα άλλο θεατή εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας . Αυτό αποτρέπει οποιαδήποτε συγκρούσεις μεταξύ προεπιλογή των Windows και την εφαρμογή τρίτων . Οδηγίες
Η

1 Κάντε κλικ στο κουμπί των Windows " Start" και επιλέξτε " Run". Πληκτρολογήστε "cmd" στο πλαίσιο κειμένου . Κάντε κλικ στο " OK " για να ανοίξετε τη γραμμή εντολών των Windows . 2

Πληκτρολογήστε " regsvr32 /u shimgvw.dll " στη γραμμή εντολών . Η "regsvr32 " μητρώα εντολών και αποχωρήσει λογισμικού στον υπολογιστή σας Windows. Το αρχείο " shimgvw.dll " είναι η βιβλιοθήκη σύνδεσμο για το λογισμικό θεατή .
Εικόνων 3

Πατήστε "Enter " για να απενεργοποιήσετε το λογισμικό . Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα