συστήματα

Γνώση Υπολογιστών >> συστήματα >> Linux

Πώς να Τροποποίηση UID στο Solaris 10

Solaris 10 χρησιμοποιεί ένα UID ( User ID) για τον προσδιορισμό κάθε λογαριασμό χρήστη . Το UID είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε χρήστη . Είναι συνήθως αποδίδεται από το λειτουργικό σύστημα όταν δημιουργείται ο λογαριασμός . Μπορεί να είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ή να αλλάξετε UID ενός χρήστη , έτσι ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή άλλο λειτουργικά συστήματα σε ένα δίκτυο . Η " usermod " εντολή χρησιμοποιείται για να αλλάξει UID ενός χρήστη . Οδηγίες
Η

1 Κάντε κλικ στο κουμπί " Έναρξη " στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης . 2

Επιλέξτε το "Εφαρμογές" επιλογή .
Η < br > 3

Επιλέξτε το " Terminal" επιλογή για να ανοίξετε ένα παράθυρο τερματικού .
Η 4

Πληκτρολογήστε την εντολή " su " για να μεταβείτε στο χρήστη root .
5 < p > Πληκτρολογήστε την εντολή " usermod - u " για να τροποποιήσετε το UID για ένα συγκεκριμένο χρήστη . Αντικαταστήστε το " » με τη νέα UID για το χρήστη. Αντικαταστήστε το " " με το όνομα χρήστη για το χρήστη .
Η 6

Πληκτρολογήστε την εντολή " έξοδος" για να κλείσετε την περίοδο λειτουργίας του χρήστη root .

Η < br >

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα