Δικτύωση

Γνώση Υπολογιστών >> Δικτύωση >> Άλλα Δικτύωση Υπολογιστών

IEEE Cable Πρότυπα

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών καθορίζει τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική και δημοσιεύει το Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα Ασφάλειας . Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών , ή IEEE , διοργανώνει ηλεκτρονικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα δεδομένων , ηλεκτρονικών και συστημάτων παραγωγής ενέργειας . IEEE δημοσιεύει ένα ξεχωριστό πρότυπο για κάθε τύπο καλωδίου με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του . IEEE 802 Πρότυπα
Η

το πρότυπο IEEE 802.4 καθορίζει τα αποδεκτά κριτήρια για δίκτυα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων σύνδεσης με το δίκτυο τους . IEEE 802.3 περιγράφει τα πρότυπα των ομοαξονικών καλωδίων , όπως καλώδια Ethernet . Το πρότυπο IEEE 802.3 αναλύεται περαιτέρω με το μήκος του καλωδίου και ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων . Το πρότυπο IEEE 802.8 ισχύει για καλώδιο οπτικών ινών .
Εικόνων Πρότυπο IEEE 1284
Η

το πρότυπο IEEE 1284 θέτει τα πρότυπα για καλώδια παράλληλη ανακοίνωση . Πρότυπο IEEE 1284 περιλαμβάνει συσκευές που μπορούν να επικοινωνούν με πολλαπλές συσκευές ή πηγές δεδομένων, όπως ένα κοινόχρηστο εκτυπωτή και τα καλώδια που συνδέουν τον εκτυπωτή στο δίκτυο .

Η IEEE 1394 Πρότυπο
< br >

χρησιμοποιείται Το πρότυπο IEEE 1394 για τις διεπαφές σειριακού διαύλου . Το πρότυπο αυτό ισχύει και για τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για υψηλή ταχύτητα , σε πραγματικό χρόνο τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών , όπως ένας υπολογιστής λήψη αρχείων σε ένα προσωπικό ψηφιακό βοηθό ή MP3 player . Το IEEE 1394 είναι συγκρίσιμη με FireWire και iLink πρότυπα της Apple Computer για καλώδια για να συνδέσετε τα iPhones , iPods και iPads .
Η
εικόνων

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα